Korábban már írtam a kreatív személyiség jellemzőiről, dr. Fodor László egy igen hosszú, tartalmas listát gyűjtött össze a témában. Természetesen számos, a témával foglalkozó kutató mélyedt el még ugyanebben. Csíkszentmihályi Mihály máshogyan közelítette meg a dolgot: arra jött rá a terület kutatása közben, hogy “ha egy szóval kellene kifejeznem, hogy miben különböznek más emberektől, akkor a komplexitás jelző jutna először az eszembe. Azt értem ezen, hogy olyan gondolatokat és viselkedést ötvöznek önmagukban, amelyek a többi embernél elkülönülnek egymástól. Egymásnak homlokegyenest ellentmondó szélsőségeket olvasztanak magukba – “egyéniségek” helyett mindannyian “sokféleségek”. A fehér színhez hasonlatosan, amely a spektrum minden árnyalatát tartalmazza, az emberi lehetőségek egész tárházát hordozzák magukban.”

Érdekes, ugye? És aki a jobb és bal agyféltekékről szóló cikk(ek)et olvasta, annak ez a megközelítés nagyon ismerősnek is tűnhet: számomra a fenti sorok egyértelműen azt igazolják, hogy aki “komplex” és “sokféle” tud lenni, az az agyának mindkét féltekéjét optimálisan használja.:-) Nem csak a manapság túlterhelt és túlhasznált, logikusan és egyoldalúan szemlélődő bal agyféltekét, hanem az “elvontabb”,  intuitív, szélesebb perspektívát nyújtó, lehetőségeket felvető-vizsgáló és a teljes egészet figyelembe vevő jobb agyféltekét is! Azaz ismét ugyanoda lyukadunk ki: a kreativitás és a kreatív, problémamegoldó gondolkodás fokozása érdekében – amely egyértelműen egy teljesebb, sikeresebb élet lehetőségét hozza – a jobb agyféltekénk bekapcsolására és trenírozására van szükségünk.

Lássuk most érdekességként azt a 10 “ellentétes vonáspárt” Csíkszentmihályitól, amelyek az ő meglátása szerint a kreatív emberek legnagyobb részét egyidejűleg jellemzik! Közben elgondolkodhatsz azon, hogy Téged, mint kreatív embert, vajon ebből hány ellentétpár jellemez…?:-)

1. “A kreatív embereknek sok a fizikai energiájuk, de tudnak csendben maradni és lazítani is. Hosszú órákon át képesek tejes koncentrációval dolgozni, miközben frissesség és lelkesedés sugárzik róluk.”

2. “A kreatív egyének általában egyszerre okosak és naivak. (…) A kettősség megjelenhet például a bölcsesség és a gyermekiesség ellentétpárjában is. Ahogy Howard Gardner a század legnagyobb géniuszairól írt tanulmányában megjegyzi, a legelmélyültebb gondolatokkal gyakran jár kéz a kézben bizonyos fokú éretlenség, mind érzelmi, mind mentális téren. Azonnal Mozart jut eszünkbe.”

3. A harmadik paradox vonás a játékosság és fegyelem, vagy a felelősség és felelőtlenség összetartozó kombinációjára vonatkozik. Nem vitás, hogy a kreatív egyéniségekre többnyire egy játékos és könnyed attitüd jellemző. (…) a játékosság azonban nem vezet messzire ellentéte, a makacsság, az állóképesség és a kitartás nélkül. Sok kemény munka kell ahhoz, hogy valaki egy új ötletet maradéktalanul megvalósítson, és leküzdje azokat az akadályokat, amelyekkel egy kreatív személy elkerülhetetlenül szembesül.”

4. “A kreatív egyéniség gyakran a képzelet és fantázia, illetve a földhözragadtság két véglete között ingadozik. Mindkettő szükséges ahhoz, hogy úgy törjünk ki a jelenből, hogy közben ne veszítsük el a múltat. (…) A magas szintű művészethez és tudományhoz hozzátartozik, hogy képzeletünk át tudjon repíteni bennünket egy másik, a valóságostól nagyon eltérő világba.”

5. “A kreatív embrek az extrovertált-introvertált dimenzió mindkét pólusát magukban hodozzák. A többség általában vagy az egyik, vagy a másik csoportba tartoznak, azaz vagy szeretünk a tömeg sűrűjében lenni, vagy a színpad szélén ülünk, és csak figyeljük az eseményeket. (…) Úgy tűnik, hogy a kreatív egyének képesek mindkét vonást egyszerre kifejezésre juttatni.”

6. “A kreatív egyének egyszerre módfelett szerények és büszkék.”

7. “Bizonyos mértékig a kreatív emberek kibújnak a nemi szerepek némiképp merev sztereotípiái alól. (…) Az androgíniát olykor tisztán szexuális értelemben használják, és összekeverik a homoszexuálitással. A pszichológiai androgínia sokkal tágabb fogalom, és a személynek arra a képességére utal, hogy a nemtől függetlenül egyszerre tud agresszív és gondoskodó, érzékeny és rideg, domináns és szubmisszív lenni.”

8.  “Általában úgy gondoljuk, hogy a kreatív emberek lázadóak és függetlenek, azonban senki nem válhat kreatívvá úgy, hogy előbb nem internalizálta a kultúra egy tartományát. Hinnie kell továbbá egy ilyen tartomány jelentőségében ahhoz, hogy annak szebályait megtanulja, azaz bizonyos mértékben tisztelnie kell a hagyományokat.”

9. “A legtöbb kreatív személy szenvedélyesen szereti a munkáját, ugyanakkor képes azt rendkívül objektíven is látni. A kötődés és a kötetlenség (leválás) konfliktusából születő energiát sokan említették munkájuk fontos részeként.”

10.  “Végül pedig, a kreatív egyéniségek nyitottsága és érzékenysége amellett, hogy szenvedésnek és fájdalomnak teszi ki őket, rengeteg örömöt is nyújt számukra. (…) Nagyobb érzékenységük olyan megalázó érzéseket és szorongásokat kelthet bennük, amelyeket többségünk ritkán szokott érezni.”

Ha 7-8 ellentétpárban Magadra ismertél, nagy valószínűséggel máris a kimagaslóan kreatív emberek közé tartozol. Tehát: közéjük tartozol?:-)

Kapcsolódó cikkek: