Miért van az, hogy az egyik ember egy területen kreatív, míg a másik nem és mitől változik ez egyénenként – vagy ugyanannál az embernél akár alkalmanként, élethelyzettől függően? Hol “lakik” a kreativitás és mitől indul be igazán?

Az emberi agy két féltekére oszlik. A kérgi idegsejtek egy 3 milliméteres réteget alkotnak, amely főleg neuronok (idegsejtek) testjeiből áll.  A két féltekét egy szövettömeg köti össze, amely átkapcsoló állomásként működik, ez igazából egy „hatalmas agyközi kábelrendszer”. Egészséges embereknél az agy integrált egészként működik, a két félteke egyszerre vesz részt a gondolkodásban és a test működésének szabályozásában. Az agy két fele tehát egy egészként működik.

A tudósok már az 1800-as évek közepén fontos megállapításokat tettek az egyes agyféltekék sajátosságaival kapcsolatban, sőt: már az egyiptomiak is tisztában voltak azzal, hogy az agy jobb féltekéje irányítja a test bal oldalát, a bal pedig a test jobb oldalát, de a két agyfélteke különböző funkciókért is felelős.

A bal agyfélteke felelős például a beszélt és az írott nyelv, a logika, a számolási képességekért. A nyugati civilizásióban ma kifejezetten egy “bal agyféltekés világban” élünk: osztunk, szorzunk, számolunk, időpontokra rohanunk nap mint nap, rengeteget kommunikálunk személyesen, telefonon és az interneten és hatalmas mennyiségű képi és verbális kommunikációt fogadunk be (internet, tévé, reklámok…) és próbálunk feldolgozni, raktározni, megítélni, alá-fölérendelni.

A jobb agyfélteke felelős ezzel szemben a mai felfogás szerint “elvontabbnak” nevezhető dolgokért, a mintázatok és formák felismeréséért, az arcvonásokra való emlékezésért, a művészetek értékeléséért, a humorért, a zenéért, a táncért, a képzelőerőért és a térbeli képességekért.

Mindez még részletesebben:

Bal agyfélteke funkciói: Jobb agyfélteke funkciói:
-logika -megérzés
-részletek megfigyelése -széles perspektívában való vizsgálódás
-tényszerűség -képzelet
-szavak és nyelvtudás -szimbólumfelsimerés, képzelő erő
-jelenre és múltra fókuszálás -jelenre és jövőre fókuszálás
-matematika és tudományok -filozófikus, vallásos gondolkozás
-alapos megértés, felfogás -összességében való megértés
-meggyőződés -hit
-értékelés -méltánylás
-rendszeresség, minta felismerése -térlátás
-elméleti tudás -gyakorlati tudás
-valóság-orientáltság -képzelet-orientáltság
-stratégiai gondolkodás -lehetőségek vizsgálása
-gyakorlatiasság -ötletszerűség
-biztonságos meggyőződés -rizikóvállalás

Az, hogy melyik agyféltekénket használjuk elsősorban, egyértelműen az életmódunkon, az adott környezetben való túlélési lehetőségeken és sajnos elsősorban mégis a megszokásainkon, sok esetben téves beidegződéseinken múlik.

Ha végigfutunk a fenti listán, egyértelműen előtűnik, hogy ma a mi kultúránkben a legtöbb embernek a jobb agyfélteke munkája hiányzik leginkább egy harmonikusabb, kiteljesedettebb élethez: az elmélyedés a kapkodás helyett, a képzelőerő a “biztonságos” logika helyett, a jövőre való koncentrálás a múlton való merengés helyett – azaz a kreatív létrehozás és teremtés az egyhelyben való toporgás helyett. Hiába fogunk fel egy problémát, logikázzuk ki a lehetséges megoldást részletekbe menően és a múltbeli tapasztalatainkra alapozva, ha nem vagyunk képesek átlátni szélesebb perspektívában is a dolgokat, bevonni a megérzéseinket és akár kockázatot is vállalni a siker érdekében, a valódi megoldás sok esetben egyszerűen elmarad! A bal agyféltekénk dominanciájával tehát többnyire maradunk, ahol voltunk: egy helyben.

A kreativitásunk, a kreatív problémamegoldó képességünk beindítása a jobb agyféltekénk aktivizálást és használatát jelenti elsősorban, hiszen így fogjuk ismét az egész agyunkat annak eredeti funkciója szerint, vagyis teljes egészében használni, a “nyugati” bal agyféltekés dominancia helyett.

A jó hír az, hogy ez fejleszthető, tanulható, a jobb agyfélteke akár napi szinten munkára bírható különböző stresszoldó és egy másfajta koncentrációt igénylő gyakorlatokkal, művészeti tanfolyamokkal, amíg aztán mindez rutinná válik – és ezzel együtt a kreatív problémamegoldó képességünk is.

Teszteld és indítsd be a jobb agyféltekédet!

Az alábbi képen (kattintás után, új ablakban) egy cica forog körbe. Nézd meg, hogy a cica a forgást az óramutató járása szerint vagy ellenkező irányban végzi-e. Ha a forgás az óramutató járásával megegyező, tehát balról jobbra történik, akkor az adott pillanatban inkább a jobb agyféltekédet használod. Ha viszont jobbról balra, az óramutató járásával ellenkező irányban forog a cica, akkor pillanatnyilag inkább a bal agyfélteke tölti be az uralkodó szerepet.

Amennyiben el tudod érni azt, hogy a cica a te általad kiválasztott irányba forogjon vagy “billegjen”, tehát ide-oda félfordulatokat tegyen, az azt jelenti, hogy abban a percben megtanultad uralni a két agyféltekéd működését, azaz optimálisan összehangoltad azokat. ÉS MOST KATT A CICÁRA!

Jó mulatást!:-)

(források: www.fejtoro.info, www.godorjoli.ws)