A kreativitásra fókuszáló  kutatások elemzése azt mutatja, hogy azok voltaképpen három általános vizsgálódási irányt követtek. Az egyik irány a kreatív gondolkodás természetére vonatkozott, a másik a kreativitás fejlesztését vette célba, a harmadik pedig a kreatív személyek jellemző tulajdonságainak feltárását vállalta fel.

Ezúttal egy elgondolkodtató listát hoztam Nektek, a kreatív személyiség jellemzőivel!

Az elismerten kreatív személyiségek vagy a kreativitási teszteken kiváló teljesítményeket nyújtó egyének pszichológiai tanulmányozásának alapján és a kreativitás ma már jól ismert lényeges összetevő komponenseinek függvényében viszonylag pontosan tudjuk, hogy mitől kreatívak az egyes emberek és hogy melyek azok a személyiségjegyek, amelyek adott esetben az alkotás folyamatát kiválthatják és fenntarthatják. A teljesség igénye nélkül íme egy lista a legfőbb jellemzőkről:

 • kifejezett tudásvágy
 • intenzív kíváncsiság
 • erős intellektuális késztetés
 • ingerérzékenység
 • átfogó önállóság
 • jó önbizalom
 • kitartás
 • szorgalom
 • kötetlenségtudat
 • kezdeményezési szellem
 • önálló gondolkodás
 • fizikai és szellemi aktivitás
 • érzelmi stabilitás
 • nonkonformizmus (= nem feltétel nélküli alkalmazkodás a fennálló szabályokhoz)
 • a „flow” élmény megtapasztalásának és megélésének képessége (Csíkszentmihályi, 1996)
 • komplex ingerek, meghökkentő helyzetek vagy frappáns problémák iránti érdeklődés
 • a kétértelműség, bizonytalanság kedvelése
 • spontaneitás, leleményesség, ötletesség
 • intuíció, intuitivitás
 • hipotézisállításra való hajlandóság
 • feladatelkötelezettség
 • metakogníció (saját tudásunkról rendelkezésre álló tudás)
 • egyedi látásmód és jó lényeglátás
 • kiváló képesség jellegű tudás
 • logikus gondolkodás
 • divergens gondolkodás
 • váratlan vagy furcsa helyzetek iránti nyitottság
 • újszerű kérdésfeltevésre való beállítódás
 • problémamegoldásra és problémaalkotásra való késztetettség
 • szenvedélyesség, lelkesedés
 • elemző és szintetizáló, elvonatkoztató és általánosító képesség

A (nem teljes) listából is kitűnik, hogy az ember alkotóképességének teljesítményét nemcsak az intellektuális tényezők határozzák meg, hanem gyakran fontos szerepet játszanak abban az érzelmek, a motivációk, a jellembeli és akarati vonások vagy az a mód ahogyan az egyén önmagát és környezetét felfogja, amilyen elkötelezettséggel, tudatossággal vagy szenvedélyességgel végzi feladatait.

Érdemes esetleg végiggondolni a fenti lista alapján, hogy melyek az erősségeid és gyengeségeid jelenleg a kreativitás szempontjából!

Vajon mit volna érdemes tudatos odafigyeléssel fejleszteni annak érdekében, hogy kreatívabban tudd megoldani az életedben felmerülő probémákat?

(forrás: Dr. Fodor László kutatásai)